Rekruttering

Den blå tråd

Vores process er gennemprøvet igennem mange år og består af føljgende:

Analyse

Analyse

Denne del er afgørende for succes med processen! Vi interviewer jer, så vi kan beskrive faglige og personlige krav i stillingen.

Profil

Analysen danner baggrund for udfærdigelse af en stillingsprofil, som kan vises til kandidater og/eller bruges til annoncering

Profil

Markedsføring

Markedsføring

Vi går i markedet efter kandidater, der matcher stillingsprofilen. Vi annoncerer og anvender interne og eksterne databaser

Interviews

Vi gennemfører interviews med matchende kandidater. Vi bruger situations bestemt interviewteknik og afdækker samtidig kandidatens forventninger mht. fx løn og andre ansættelsesvilkår

Samtale

Test

Test

Vi tester kandidaterne (som hovedregel på personlighed og kognitive kompetencer).

Reference

Vi tager referencer på kandidaterne. Som oftest vil der være tale om mindst to referencer

Reference

Præsentation

Præsentation

I møder de egnede kandidater – oftest i en face-2-face situation, men kan også være online

Ansættelse

Vi hjælper med rådgivning omkring kontraktforhold og guider til den bedste aftale parterne imellem

Ansættelse

Effektsikring

Effektsikring

Når kandidaten har været ansat i 1 måned, tager vi en effektsikringssamtale med vedkommende. Vi gentager dette efter 2 1/2 mdr.

Du kan finde os her

Du er altid velkommen til at kontakte os! Du kan også sende en e-mail til vores Adm. Direktør Grane Steinrud