gruppen2-hvid

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Du er vores kunde. Det er dig, vi arbejder for. Du betaler.

Det gør udelukkende TOTEM/Karrieresparring. Først når konkret møde dig og virksomheden imellem etableres, viser vi din identitet. Og vi gør det først, når du har givet dit OK hertil.

Du er helt anonym. Fra case til case slører vi køn, alder og særlige identificerbare kendetegn m.m.

Nej, det er du ikke. Der skal være et job, og virksomheden skal sige ja til dig. Og du til den. Vi er din agent, og vi repræsenter dig, og det er i fælles interesse, at vi får dig placeret i ny, god stilling.

Først og fremmest stort til lykke. Honoreringen til Karrieresparring dækker makeover af CV og LinkedIn-profil, udarbejdelse og syretest af pitch talk, test (personlighed og logisk) samt samtaler og coaching. Ydermere comitter vi os til aktivt at identificere og kontakte virksomheder Du er også altid velkommen til selv at komme med konkrete leads. Honorering inkluderer således mere end agentarbejde og virksomhedskontakt. Ikke desto mindre, så giver vi dig mulighed for at gratis at forlænge agentperioden  hvis du ikke kommer ny stilling inden for den af os i fællesskab definerede periode.

Jo bedre, vi kender dig og jo bedre forberedt du er, desto større er dine chancer og desto stærkere er dit kandidatur. Synlige, kvalificerede og relevante kandidater vil altid blive prioriteret, men fortrinsret som sådan er der ikke tale om.

Hvis en af de virksomheder, vi definerer som target, er kunde hos Totem eller vores søsterselskab AIMS, kan vi uden præference præsentere dig via vores kontaktperson hos virksomheden. Over for alle andre virksomheder er det din agent, som præsenterer og repræsenterer dig.

Honoreringen er fast uanset, hvor mange job du måtte afslå. Hvis en stilling afslås, er der en årsag til det. Det skal vi gensidigt lære af, og derfor bliver bevæggrundene drøftet dig og os imellem som evaluering og for læring ift det videre målrettede arbejde.

TOTEM/Karrieresparring afdækker markedet og varetager dine interesser. Men det kan ske, at du selv identificerer en mulighed. I givet tilfælde tager vi på din opfordring kontakt til virksomheden og dit kandidatur er anonymt men fuldt repræsenteret.

Det gør du i tæt samarbejde med os. Vi udarbejder i fællesskab dit brutto cv, således at du fremstår professionel, troværdig og skarp. Det kan være tidskrævende at udarbejde et sigende og sælgende CV, men ikke desto mindre skal du selv sætte pennen til papiret her, fordi det giver et godt fundament for din videre proces.

Det gør vi hos TOTEM/Karrieresparring, når dit CV er på plads. Du får det selvfølgelig til kommentering og godkendelse.

Det gør du i samarbejde med os. Vi udarbejder i fællesskab din LinkedIn profil, således at du fremstår professionel, opnår et højt SSI (social selling index), er værd at linke op på og findes yderst interessant for headhuntere, HR-medarbejdere og potentielle virksomheder. CV og LinkedIn-profilen følges ad i udarbejdelsesprocessen.

Nej. Tværtimod. Headhuntere og vi samarbejder. Hos TOTEM/Karrieresparring har headhunterne en ajourført og selekteret kandidat- og emnebank. TOTEM udfører selv rekrutteringsopgaver som vi kalder selection med search. Men Target Orienteret Search er ikke vores forretningsområde – det lader vi andre, som fx vores søsterselskab AIMS om.

Ja, blot din (tidligere) arbejdsgiver er klar over og accepterer, at det er dig, vi refererer til og arbejder 100 % for.

Nej, ligningsmyndighederne har udtalt sig om dette i forhold til sportsudøvere, og konklusionen er, at sportsudøveren ikke kan foretage fradrag for beløbet. Det samme gælder for dig. Over for ny virksomhed signalerer det målrettethed og største seriøsitet, at du prioriterer din karriere så meget, at du er villig til at investere konkret (netto) beløb i den. Er du bosiddende i udlandet, kan der være tale om andre skatteregler, og du bør derfor konsultere en skatterevisor for at få dette afdækket.