PERSONFØLSOMME DATA

Personfølsomme data

Behandling af personfølsomme data
Med din registrering accepterer du, at Totem kan gemme dine personoplysninger i vores database og kandidatbank. 

Hvis du ikke giver samtykke til behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med det, der er angivet neden for, kan du ikke få lov til at registrere dine personoplysninger.

I Totem arbejder vi som agent for vores kandidater, ligesom vi beskæftiger os med rekruttering (search & selection). Derfor opbevarer vi dine data og visse personlige oplysninger for at kunne evaluere din profil i forhold til den konkrete stilling, du måtte søge samt de krav som virksomheders / organisationer udtrykker overfor os.  For, at vi kan tilbyde dig at være kandidat til stillinger, har vi brug for at dele dine personoplysninger med vores kunder.

Vi vurderer dig også i forhold til andre relevante stillinger alt efter din baggrund og erfaring, og vi vil derefter kontakte dig for at diskutere disse muligheder.

Totems koncept med både at være agent for dig som kandidat og udføre rekrutteringsopgaver, giver dig muligheden for at blive matchet med mange stillinger. Det betyder, at dine oplysninger kan blive videregivet til og behandlet af virksomheder / organisationer, som Totem samarbejder.

Du giver derfor med registrering dit udtrykkelige samtykke til, at denne databehandling finder sted.

Vi beskytter din integritet og giver dig fuld kontrol over dine personoplysninger. Sletning og redigering kan ske til enhver tid ved, at du logger på og selv tilretter eller sletter din profil. 

Hvis du ønsker at sende en e-mail i stedet for og dermed blive slettet, kan det ske til info@totem.dk.

CO-Placement basic

Du får bekræftelse på, at vi har modtaget dit CV og coverletter. Du er registreret, og vi gemmer som hovedregel dine data i to år. CV og coverletter opbevares digitalt og ikke printet. Efter to år slettes alt. Sletning og redigering kan ske til enhver tid ved, at du logger på og selv tilretter eller sletter din profil.

Når du er relevant i forbindelse med et job, videregives dit CV og coverletter til vores kunde. Vores kunde skal i den forbindelse sørger for at overholde de samme regler som os.

CO-Placement plus

Du får bekræftelse på, at vi har modtaget dit CV og coverletter samtidig med at vores dialog begynder som beskrevet under konceptet. Du er registreret, og vi gemmer dine data i den af os aftalte periode – typisk et til to år. CV og coverletter opbevares digitalt og ikke printet. Efter perioden slettes alt. Sletning og redigering kan ske til enhver tid ved, at du logger på og selv tilretter eller sletter din profil eller ved at rette henvendelse til os.

Når du er relevant i forbindelse med et job, videregives dit CV, coverletter og andre relevante informationer som fx testresultat til vores kunde. Vores kunde overtager i denne forbindelse ansvaret for overholdelse af reglerne om behandling af persondata.

CO-Placement premium

Du får bekræftelse på, at vi har modtaget dit CV og coverletter samtidig med at vores dialog begynder som beskrevet under konceptet. Du er registreret, og vi gemmer dine data i den af os aftalte periode – typisk et til tre år. CV og coverletter opbevares digitalt og ikke printet. Efter perioden slettes alt. Sletning og redigering kan ske til enhver tid ved, at du logger på og selv tilretter eller sletter din profil eller ved at rette henvendelse til os.

I første omgang præsenteres du anonymt for virksomheden / organisationen. Det er Totem, der pitcher dit kandidatur og først når du selv skal mødes med virksomheden / organisationen videregives dit CV, coverletter og andre relevante informationer som fx testresultater.

IN-Placement premium (hvis du ikke går videre i processen)

Du får bekræftelse på, at vi har modtaget dit CV og coverletter. Samtidig gives besked om, at vi vender tilbage, når vi har overblik. CV og coverletter opbevares digitalt og ikke printet.

Går du ikke videre i processen, giver vi afslag med information om, at dit CV og coverletter opbevares i to år. Efter to år slettes alt. Sletning og redigering kan ske til enhver tid ved, at du logger på og selv tilretter eller sletter din profil.

Når du er relevant i forbindelse med et andet job, videregives dit CV og coverletter til vores kunde efter forudgående accept fra dig. Vores kunde overtager i denne forbindelse ansvaret for overholdelse af reglerne om behandling af persondata.

IN-Placement premium (hvor du går videre i processen)

Du får bekræftelse på, at vi har modtaget dit CV og coverletter. Samtidig gives besked om, at vi vender tilbage, når vi har overblik. CV og coverletter opbevares digitalt og ikke printet.

Går du videre i processen, inviterer vi til samtale, hvor processen for den konkrete rekruttering gennemgås. Hvis du og vi fortsat ønsker at bringe dit kandidatur videre, videregives CV, coverletter og testresultater til vores kunde. Vores kunde overtager i denne forbindelse ansvaret for overholdelse af reglerne om behandling af persondata.

Er du gået videre men får du ikke jobbet, giver vi afslag med information om, at dit CV og coverletter opbevares i to år. Efter to år slettes alt. Sletning og redigering kan ske til enhver tid ved, at du logger på og selv tilretter eller sletter din profil.

Når du er relevant i forbindelse med et andet job, videregives dit CV og coverletter til vores kunde efter forudgående accept fra dig. Vores kunde overtager i denne forbindelse ansvaret for overholdelse af reglerne om behandling af persondata.

Print

CV, coverletter, testresultater etc. opbevares digitalt og ikke printet. Det kan dog forekomme, at det samlede materiale printes af os i forbindelse med præsentation over for virksomhed / organisation ved en IN-Placement premium rekruttering. Alt printet materiale makuleres umiddelbart efter.

Særligt følsomme personoplysninger

I overensstemmelse med gældende nationale og europæiske love ønsker Totem ikke at modtage særligt følsomme personoplysninger. Som kandidat skal du derfor ikke dele følsomme, personlige oplysninger med os. Det vil sige oplysninger vedrørende etnicitet, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger. Hvis vi bliver opmærksomme på, at sådanne data eksisterer, fjerner vi dem. Du bedes også undlade at angive referencepersoner før dette er aftalt med os.

Databehandleraftaler

Totem er registreret hos Datatilsynet. Vi har indgået databehandleraftaler med relevante leverandører som testleverandør, IT- og databaseleverandører.