hoteller-hvid

Rekruttering premium

For jer som søger nye medarbejdere på alle niveauer

Kort fortalt så passer I virksomheden, mens vi finder jeres nye medarbejdere

Vi foretager hele processen. Vi søger bredt blandt andet ved annoncering og gennem vores netværk. Vi benytter også vores kandidatdatabase til at identificere kandidater til jer. Vi kalder det selection med search.

Vi foretager samtaler og interview med alle relevante kandidatemner, ligesom vi tester kandidaterne, inden vi præsenterer top 3-5 af dem for jer. Selve processen er hos os gennemprøvet, og det er en effektiv model. Totem har mange års erfaring med rekruttering, og vi har i rekruttering inkluderet følgende:

 • Udarbejdelse af profil/stillingsbeskrivelse
 • Markedsføring af stillingen (relevante medier, annoncering, emnebank etc)
 • Yderligere identifikation af kandidater gennem netværk, research m.m.
 • Screening af kandidater
 • Personlige interviews
 • Personlighedstest
 • Logisk test (IQ og indlæringshastighed)
 • Cases
 • Indhentning af referencer (før eller efter præsentationen)
 • Præsentation af de bedste kandidater
 • Kontraktforhandling
 • Ansættelse af kandidat og onboarding
 • Opfølgning hos klient og kandidat.
Hvad dækker garantien?

Hvis en medarbejder selv vælger at forlade virksomheden eller bliver afskediget inden for garantiperioden (regnet i måneder efter tiltrædelsen), vil Totem, forudsat at der ikke er sket ændringer i kandidatens rolle eller ansvarsområde, som har haft (negativ) indflydelse på ansættelsesforholdet, genoptage opgaven uden honorar.

Hvad dækker rekruttering over?

Vores opgave er at agere i virksomheden og i totalt afstemt samarbejde med jer. Vi klarer præcis så meget af processen af rekrutteringen, som I ønsker, vi skal. Fra levering af kandidater I selv kan rekruttere, over screening og udvælgelse til hele processen, når en eller flere nye medarbejdere skal findes og ansættes.