gruppen2-hvid

CO-Placement premium

Du passer dit job, mens vi passer din karriere

Kort fortalt så er konceptet, at du passer dit job, mens vi passer din karriere

Forestil dig en professionel sportsudøver...

Forestil dig fodboldspilleren, der vil skifte klub og som måske både kan spille midtbane og i angreb… Elitesportsudøvere arbejder naturligt og åbenlyst med en personlig agent. Agenten repræsenterer dem og er synlig, når der skal skiftes klub eller kontraktforlænges. Det er agenten, der proaktivt kontakter nye, mulige klubber på spillerens vegne. Agenten kender sine spillere, deres kvalifikationer, niveau og bredde indgående, og han kan også finde på at kontakte den klub, han ser mangle en angriber selvom, klubben umiddelbart mere troede, at det var en midtbanespiller, den skulle skrive kontrakt med.

Spilleren passer sit job med holdkammeraterne på banen, agenten plejer interesserne uden for grønsværen. Agenten repræsenterer 100 % spilleren og koncentrerer sig helt og aldeles om at finde den rigtige klub og få de bedste betingelser for spilleren. Det er lige præcis det, vi gør. For dig. På jobmarkedet.

Vi har en temmelig god ide om, hvordan du ser ud...

Du sidder typisk i uopsagt (top) stilling og vil gerne selv styre, hvordan og hvornår du kommer videre i din karriere. Du kan vanskeligt selv være opsøgende. Det er tidskrævende, og der er åbenlys risiko for, at du bliver eksternt eksponeret. Det bliver synligt for interne stakeholders, at du planlægger et skift i din karriere, hvilket sjældent opfattes positivt af alle omkring dig.

Du har et dilemma ved selv at skulle være opsøgende. Ligesom mange kan finde det ganske ydmygende og ikke-ligeværdigt at skulle præsentere og indledende tilbyde sig selv. Her kommer CO-Placement ind i dit arbejdsliv.

Hvad er konceptet?

Vi er din personlige executive coach og rådgiver. Og så er vi ikke mindst din placement agent. Oftest vil du være anonym, når vi første gang præsenterer din person over for en kommende ny arbejdsgiver. CO-Placement er den bevægelse og aktivitet, du selv foretager dig for målrettet karrierevalg og -planlægning.

Den praktiske del varetager vi. CO-Placement er et nyt begreb, som sker, mens du er i arbejde. Outplacement er etableret som begreb og en anerkendt term. Outplacement sker for (nyligt) opsagte medarbejdere. Det er den tidligere arbejdsgiver, der betaler for outplacement, mens du selv betaler for CO-Placement. CO-Placement er pre-opsigelse (fra medarbejderen selv) Outplacement er post-opsigelse (af medarbejderen).

Mens du koncentrerer dig om dit arbejde, koncentrerer vi os om din karriere...

Der er et modsætningsforhold i at pleje sin karriere og passe sit job. Fokuserer du på at optimere din karriere, kan der være prioriteringer og beslutninger, der ikke er optimale for virksomheden. Du vil for karriereoptimering i visse situationer skulle sætte dig selv først, hvilket kan være negativt for virksomheden.

Karriereplanlægning tager ydermere koncentration og flytter fokus fra det, som du er ansat til.

Din egen søgende adfærd indebærer samtidig stor risiko for bredere eksponering eksempelvis også til nuværende virksomhed med opfattelse af illoyalitet til følge.

Hidtil har du ikke haft mulighed for at outsource aktivering af dit kandidatur. Det kan du nu. Vi repræsenterer dig som kandidat. Vi giver dig første prioritet. Og vi er opsøgende på dine vegne i forhold til at identificere potentielle stillinger/poster/positioner/ virksomheder.

Hvad dækker “CO” over?

Co for correct & complet placement. Co for coach, cooperation, commitment & codex. CO-Placement er et nyt begreb. CO-Placement er en helt ny kategori og rangerer højere end traditionel rekruttering og outplacement på alle niveauer, hvorfra elementer også indgår i ydelsen.

CO-Placement agentdel er unik. I Totem har vi omfattende netværk i Danmark suppleret med internationale kontakter.

Hvordan kommer jeg i betragtning, og er jeg i målgruppen?

Du kan komme i betragtning, hvis du ønsker at tage din karriere seriøst og planlægge vejen mod fremtidens stilling(er) med os ved roret.

Du er i målgruppen, når du er bevidst og målrettet om din egen erhvervsmæssige karriere, og du prioriterer at arbejde med personlig udvikling, tiden til udarbejdelse af CV, LinkedIn-profil m.m. og er villig til at betale for CO-Placement.

Typisk er du i uopsagt stilling og søger både sparringspartner for at målrette din videre karriere og en aktiv agent, der repræsenterer dig, således at du forbliver anonym indtil konkret kontakt mellem dig og virksomhed etableres.

CO-Placement kan ses som det modsatte af at hverve og rekruttere, for CO-Placement er proaktivitet og målrettethed med dig i centrum frem for virksomheden. Det er den fremadrettede handling, som du og vi foretager i fællesskab for optimering af din karriere.

CO-Placement er for dig, der er på forkant og som ønsker at positionere sig til næste job uden at miste fokus eller kompromittere det nuværende. Det gælder eksempelvis direktionsmedlemmer og topledere på C-level (CEO, CFO, COO etc), funktionsdirektører, country managere, mellemledere og specialister. CO-Placement inkluderer ligeledes bestyrelsesposter.

Hvad er dit output?

Du får både din personlige agent og samtidig et forløb, der yderligere opkvalificerer og målretter din karriere. Det er:

  • Udarbejdelse/makeover af CV
  • Udarbejdelse/makeover af LinkedIn-profil
  • Udarbejdelse og syretest af pitch talk
  • Test (personlighed og logisk)
  • Samtaler og executive coaching
  • Aktiv identifikation og kontakt til virksomheder på vegne af dig

I processen kortlægges og arbejdes bl.a. også med faglige og personlige kompetencer, tidshorisont, geografi, dine værdier, copingevne, samtaleteknik etc.

Økonomi

Du betaler for CO-Placement. Investeringen er din. Du får din egen personlige agent, executive coaching og karriererådgivning.

Det koster 60.000 kroner inkl. moms for CO-placement premium-ydelsen. Det gælder 12 måneder og inkluderer alle ydelser omtalt her.

Som agent arbejder vi aktivt for både ansættelse- og bestyrelsesplacering, og vi har i forløbet også afdækket dine kompetencer, styrker og personlighed gennem samtaler og test. Ligesom vi har afstemt forventninger og ambitioner og lagt din karriereplan. Den plan, vi som din agent tager udgangspunkt i, når vi kontakter de virksomheder, hvor vi ser, at du passer ind.