PeopleTools er navnet på seks forskellige og danskudviklede profilværktøjer til rekruttering og udvikling.

Disse værktøjer er tilgængelige på dansk, norsk, svensk, engelsk og tysk.
Styrken ved PeopleTools værktøjer er det sammenhængende sprog og ensartede udtryk på tværs af alle profiler, samt det faktum at én værktøjspakke og én certificering, sætter organisationen i stand til at løse alle opgaver hvor brug af personprofiler er relevant. Samtidig det betyder at genkendelighed af værktøjerne i rekruttering, teambuilding, lederudvikling og andet, bedre forståelse, forankring og udviklingsresultater.

Endvidere er PeopleTools også navnet for et netværk samt en virksomhed. Netværket af certificerede PeopleTools brugere (HR medarbejdere i virksomheder og konsulentfirmaer) udveksler løbende erfaringer fra forskellige ansættelsesforløb og en lang række andre HR-processer. PeopleTools har sin egen hjemmeside.

PeopleTools-systemet er oprindeligt udviklet af Cand. psych. Mogens Kaalbye og senere erhvervet af tidl. direktør i Oticon Lars Kolind og hans kone Vibeke Riemer.Der er seks PeopleTools profilværktøjer, som er udviklet og baseret på teori, empiri og mangeårig praktisk erfaring med at udfolde menneskelige potentialer via dialog. Profilernes teoretiske grundlag er hentet fra bl.a. Jung, Adizes m.fl. Profilerne er baseret på dansk empiri og mangeårig praktisk erfaring med at udfolde det menneskelige potentiale via dialog.

  • Personprofil - når du har brug for et nuanceret billede af en person, f.eks. ved rekrutteringer, medarbejder- og lederudvikling, udpegning af nøglepersoner, sammensætning af ledergrupper eller high performance teams, medarbejderudviklingssamtaler, karriererådgivning m.m.
  • Lederprofil – når du skal give en systematisk feedback til lederen ( i 360 graders perspektiv).
  • Samarbejdsprofil - når du arbejder med personen i forhold til projektgruppen eller afdelingen og ønsker at styrke og udvikle samarbejdet personerne imellem.
  • Udvikling / Innovationsprofil - når du skal afdække virksomhedens, gruppens eller personens kapacitet indenfor innovation og fleksibilitet.
  • Konflikthåndteringsprofil – når du skal afdække aktuelle eller potentielle konflikter i en gruppe – og lære gruppen at arbejde konstruktivt med konflikter.
  • Organisationsprofil – når du skal afdække organisationens eller udvalgte afdelingers styrker og udviklingsområder.


For mere information om hvad det her betyder for dig og folk omkring dig, er du velkommen til at kontakte os.


+45 41 41 42 42